Risico’s van ondernemen

Ondernemen is proberen winst te maken door het combineren van de vier productiefactoren: kapitaal, land, arbeid en ondernemerschap. Een ondernemer die hier succesvol in is zal een goede boterham verdienen. De winst die de ondernemer maakt is een beloning voor het ondernemersrisico dat hij loopt. Dit ondernemersrisico bestaat uit het risico dat hij op het moment dat hij niet succesvol is, geen winst of zelfs verlies zal maken. En zoals u zult weten brengt het geen winst maken, of zelfs verlies maken, allemaal nare consequenties met zich mee. Op deze pagina kunt u daarom lezen hoe u het best om kan gaan met uw ondernemersrisico en hoe u dit risico zo klein mogelijk kan maken.

Inventariseer uw risico
Voordat u uw ondernemersrisico kunt beperken moet u eerst goed weten waar uw risico uit bestaat. Een manier om hier achter te komen kunt u zelf uitvoeren. Schrijf alle risico’s op die u kunt bedenken en vraag ook in uw omgeving of mensen risico’s voor uw organisatie kunnen bedenken. Mensen die buiten de organisatie staan kijken op een andere manier naar uw organisatie dan dat u dat zelf doet. Ga nadat u een lijst met risico’s heeft samengesteld na wat de gevolgen per risico zijn. Zijn het emotionele risico’s of financiële risico’s en hoe erg is het als de gevolgen echt plaatsvinden. Bedenk vervolgens manieren om de risico’s te beperken of weg te nemen.

Rechtsvormen
Wat u kan helpen om financiële risico’s weg te nemen is het kiezen van een geschikte rechtsvorm. Op de site van de kamer van koophandel vindt u een overzicht van de bestaande rechtsvormen en hun risico’s. Het is belangrijk om de juiste rechtsvorm te kiezen. Op het moment dat een BV failliet gaat, wordt er geen aanspraak gedaan op privé eigendommen, dit is bij een eenmanszaak wel zo.

562456

Verzekeren
Naast een goede rechtsvorm kan je ook risico’s afdekken door een goede verzekering. Er zijn veel allerhande verzekeringen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw inkomen verzekeren, zodat u toch inkomsten heeft als u een lange tijd ziek bent. En u kan ook uw risico beperken door een schadeverzekering te nemen.

Als u een goede risico inventarisatie doet en aan de hand daarvan acties onderneemt kunt u uw ondernemersrisico dus flink beperken.