Zakelijke verzekeringen

Een goede zakelijke verzekering uitzoeken is vaak lastiger dan het lijkt. Wanneer u eens zoekt op het internet ziet u dat er vele partijen zijn die graag met u in zee gaan. Daarnaast worden er ook honderden verschillende verzekeringen aangeboden en is de kans groot dat u het overzicht verliest in deze overdaad aan verzekeringen. Om deze reden heeft NOWM op deze pagina de verschillende soorten verzekeringen uiteen gezet. Met deze informatie kan u gerichter zoeken en er voor zorgen dat u zich goed kunt verzekeren. Dus niet te veel verzekeren, maar ook zeker niet te weinig.

Uw onderneming
Veel verzekeraars maken onderscheid in bedrijven die zich willen verzekeren. Dit ziet u terug in bijvoorbeeld verschillende soorten verzekeringen voor Starters & ZZP’ers, Het MKB en stichtingen of verenigingen. Dit onderscheid is prettig, de verzekeringen uit de categorie waar u in zit passen beter bij uw bedrijf dan een algemene verzekering. Een startende ondernemer hoeft zich bijvoorbeeld vaak niet te verzekeren voor een omzet van 30 miljoen.

Zakelijke-verzekeringen_slider

Verschillende soorten verzekeringen
Als we een grove scheiding maken zijn alle verzekeringen onder te verdelen in drie categorieën: ondernemer, bedrijf en personeel. Verzekeringen in de categorie ondernemer verzekeren allerlei aspecten van de ondernemer zelf. Voorbeelden hiervan zijn een levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekeringen uit de categorie bedrijf, verzekeren tegen vervelende kosten die voortkomen uit het bedrijf zoals bijvoorbeeld milieuschade. Verzekeringen uit de derde categorie verzekeren kosten die voortkomen uit het personeel zoals ziekte of ongevallen.

Risicoanalyse
Het is goed om de geïdentificeerde risico’s ook in te delen in de categorieën ondernemer, bedrijf en personeel. Zo kunt u snel herkennen welke verzekeringen u kunnen helpen bij het indekken van uw ondernemers risico.

Let er altijd op bij het afsluiten van een verzekering of u geen zaken dubbel verzekert. Het klinkt misschien logisch maar in Nederland worden zaken vaak dubbel verzekerd zonder dat mensen daar erg in hebben. Dit gebeurd zowel bij consumenten als bij bedrijven. Dus let goed op dubbel verzekeren, maak een goede risico analyse en dan kunt u zorgeloos ondernemen.