Zzp-ers verwachten goed 2013

Zzp-ers verwachten goed 2013

Uit een enquête van het Economisch Bureau van ING blijkt dat ongeveer tee op de vijf zelfstandigen zonder personeel in Nederland denkt dat 2013 een beter jaar zal zijn dan 2012. De zzp-ers verwachten in 2013 een hogere omzet te draaien dan in 2012.

zzp-ondernemingsrecht-yuris

Toch geeft zo’n 60 procent van de zzp-ers aan hinder te hebben van de economische crisis. Het zou in deze tijden moeilijker zijn om orders te winnen en soms moeten prijzen worden verlaagd. Voor kleine ondernemers met personeel is het probleem nog groter, zo’n 75% van deze groep geeft aan hinder te ondervinden van de economische crisis.

Dit verschil komt voornamelijk door het feit dat zzp-ers flexibeler zijn en zich daardoor eenvoudiger kunnen aanpassen aan de markt. De meeste zzp-ers gaan de crisis te lijf door samenwerkingsverbanden in te stellen met andere ondernemers, investeringen uit te stellen, over te gaan tot actievere acquisitie en nieuwe markten te verkennen en betreden.

Hoewel zo’n 40 procent van de zzp-ers positief is over de verwachtingen voor 2013, is niet iedereen positief. Ongeveer 15 procent van de zzp-ers vreest dat ze in 2013 een lagere omzet zullen draaien. Om als zzp-er zeker te zijn van je resultaat, kan het heel nuttig zijn om een bedrijfsscan te laten uitvoeren. Hiermee krijg je inzicht in wat de juridische risisco’s zijn. De bedrijfsscan is vooral in deze economische tijden aan te raden om zo het fundament van de eigen onderneming te verstevigen. Zo’n bedrijfsscan kan gedaan worden bij een erkende instantie op het gebied van ondernemingsrecht.